ເຊີດຊູຄວາມສາມາດນຳພາຂອງຄະນະພັກ ເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດຂອງການບໍລິຫານລັດ ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ເສີມສ້າງສັງຄົມສາມັກຄີປອງດອງ ປຸກລະດົມກຳລັງແຮງທົ່ວສັງຄົມ ພັດທະນານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ເປັນນະຄອນທີ່ໜ້າຢູ່ ແລະ ຍືນຍົງ !

48         

       ຕໍ່ກັບການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນທາງປະຊາຊົນ ນວ: ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ອົງການປົກຄອງ ນວ ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ສະພາປະຊາຊົນ ນວ ມາສອງຄັ້ງແລ້ວ, ຄັ້ງລ້າສຸດສະພາປະຊາຊົນ ນວ ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາດ້ວຍຄະແນນສຽງ 81 %. ຕໍ່ບັນຫານີ້ແນ່ນອນແລ້ວ ປະຊາຊົນຈະສົນໃຈຫຼາຍ ເພາະເປັນເລື່ອງໃໝ່, ບໍ່ທັນມີຕົວແບບມາກ່ອນ ແລະ ໃນໂອກາດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ

ຂໍແນະນໍາບາງບັນຫາສຳຄັນ ດັ່ງນີ້:

1). ຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວ ນວ ໂດຍສະເພາະຜູ້ມີລົດ ໄດ້ອ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງເຈົ້າຄອງສະບັບດັ່ງກ່າວກ່ອນ ເຊີ່ງໃນຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ປະກອບມີ 5 ໝວດ, 18 ມາດຕາ, ຂ້າພະເຈົ້່າເຊື່ອວ່າພຽງໄດ້ອ່ານ ແລະ ຖ້າເຂົ້າໃຈໃຫ້ເລີກ ຊາວ ນວ ຍິ່ງຈະສະໜັບສະໜູນຍ່າງຖ້ວມທົ້ນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາການແນະນຳຂອງຜູ້ແທນ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ກໍຍັງບໍ່ທັນກ້ວາງ ແລະ ເລີກເຊີ່ງປານໃດ;

2). ເປັນຫຍັງຄະນະພັກ-ອົງການປົກຄອງ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ ນວ ຈຶ່ງມີແນວຄວາມຄິດສ້າງກອງທຶນທາງຂຶ້ນ ກະລຸນາອ່ານມາດຕາທີ 1 ຂອງຮ່າງງຂໍ້ຕົກລົງນີ້; (ເພື່ອລະດົມຂົນຂວາຍບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ, ບູລະນະ ແລະກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງທາງຮ່ອມ, ທາງຊອຍ ໃນເທດສະບານ ແລະ ຊານເມືອງເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນບົນທ້ອງຖະໜົນມີຄວາມສະດວກປອດໄພ, ຮັບປະກັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ດ້ານພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ ແລະ ມີສ່ວນບັນເທົາໜີ້ສິນສາທາລະນະຈາກການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ.)

3). ແຫຼ່ງລາຍຮັບຈາກກອງທຶນທາງເອົາມາຈາກໃສ່ ?

- ເອົາມາຈາກກອງທຶນທາງຂອງລັດຖະບານ ແບ່ງໃຫ້ໃນແຕ່ລະປີ, ເຊີ່ງໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ນວ ກໍໄດ້ຮັບປີລະ 500

ລ້ານ ກີບ. ປີ 2017 ນີ້ ມີແຜນແລ້ວອາດໄດ້ 6.6 ຕື້ກີບ ແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ເທື່ອ;

- ເກັບຈາກຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າບໍລິການການກວດາເຕັກນິກລົດທຸກປະເພດ ຕາມມາດຕາ 24, ຂໍ້ທີ 2.2 ຂອງ

ລັດຖະບັນຍັດປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ: 003, ລົງວັນທີ 26/12/2012 ບອກວ່າ: ປະເພດລົດເບົາ: ເກັງ, ກະບະ, ຈິບ ເກັບ 100.000 ກີບ, ນະຄອນຫຼວງສະເໜີຂໍເກັບເພີ່ມເປັນ .... ກີບ ໂດຍເອົາ .... ກີບນີ້ ເຂົ້າກອງທຶນທາປະຊາຊົນ ນວ ແລະ ເກັບຈາກປະເພດອື່ນໆອີກ(ກະລຸນາອ່ານລັດຖະບັນຍັດ ປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ: 003).

- ໄດ້ຈາກການປະກອບສ່ວນໂດຍສະໝັກໃຈ ຂອງ ບໍລິສັດ, ປະຊາຊົນ, ຂອງສັງຄົມ (ກໍມີແຕ່ແຫຼ່ງທຶນແນວນັ້ນ).

4). ໄດ້ເງິນມາແລ້ວຈະເອົາໄປເຮັດຫັຍງ? ຈະນຳໃຊ້ແນວໃດ ? ກະລຸນາອ່ານມາດຕາທີ 7 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.(1.

ກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງບູລະນະຮັກສາເສັ້ນທາງ 74%, ເມືອງ ແລະ ບ້ານຄຸ້ມຄອງ(ບໍ່ກວມເອົາເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ສູນກາງຄຸ້ມຄອງ).

2. ຊໍາລະໜີ້ສິນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເມືອງຕົກລົງໃນເມືອກ່ອນ 25 %.

3. ໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານກອງທຶນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1%.)

5). ກົນໄກການຈັດຕັ້ງຂອງກອງທຶນ ຈະຈັດຕັ້ງແນວໃດ ? ເວົ້າລວມແມ່ນປະຊາຊົນໃນບ້ານ, ເມືອງ ນັ້ນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້; ກະລຸນາອ່ານມາດຕາທີ 3 ແລະ 12 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

6). ຖ້າເຮົາຫາກມີກອງທຶນ ຕາມຈິດໃຈດັ່ງກ່າວນີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຫັຍງ ແລະ ເສຍຫຍັງ ?

- ໄດ້ອັນທີ 1 :

+ ຈະມີເມັດເງິນເພີ່ມຕື່ມຈາກລາຍຮັບງົບປະມານປະຈຳປີທີ່ລັດຖະບານມອບໃຫ້ ນວ ແລະ ຖ້າມີເມັດງິນດັ່ງກ່າວນີ້

ຈະສາມາດ ແກ້ໄຂໄດ້ສອງເປົ້າໝາຍ: ມີເງິນໄປຊໍາລະໜີ້ສິນ ຕາມເສັ້ນທາງທີ່ເຮັດແບບ 30-70% ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຢູ່; ເອົາໄປສ້ອມແປງທາງຮ່ອມ, ທາງຊອຍຕື່ມອີກ, ທາງຮ່ອມທາງຊອຍໃດມີຄວາມເລັ່ງຖວງຕ້ອງການແກ້ໄຂແຮງ ກໍຈະເອົາເງິນທຶນນີ້ໄປແກ້ໄຂຊ່ວຍ; ຖ້າເຮັດທົດລອງໃນປີນີ້ ຫາປີ 2020 ຄາດວ່າພວກເຮົາຈະມີ ທຶນ ປີລະ 16 ຕື້ກວ່າກີບ; + ຈະໄດ້ທຶນມາສ້ອມແປງທາງພາຍໃນ ນວ (3000 ກ່ວາ ກມ) ປະຈຸບັນທາງດີມີພຽງແຕ່ 30%, ອີກ 70 % ຕາມທາງຮ່ອມທາງຊອຍຍັງເປັນດິນແດງ, ເປ່ເພຫຼາຍຢູ່, ພວກເຮົາຢູ່ໃນເມືອງ ໄດ້ທາງດີແລ້ວ ຈະບໍ່ເຫັນໃຈຜູ້ຢູ່ຊານເມືອງແດ່ບໍ່?

+ ຊ່ວຍລັດຖະບານໃນການຫຼຸດຜ່ອນການກູ້ຢືມເງິນ ຈາກຕ່າງປະເທດສ່ວນໃດໜື່ງ

+ ການເກັບເງິນນີ້ ແມ່ນເອົາຈາກຜູ້ໃຊ້ລົດ, ຜູ້ໃຊ້ລົດແມ່ນຜູ້ມີເງິນ ແລະ ເອົາຈາກຜູ້ມີ ແບ່ງໃຫ້ຜູ້ບໍ່ມີ ຫຼື ດັດສົມຈາກຜູ້ມີ ໃຫ້ຜູ້ບໍ່ມີ ( ນວ ເຮົາໃຄກ່ວາແຂວງອື່ນ ຄວນເຫັນໃຈເພື່ອນຕ່າງແຂວງ)

- ອັນເສຍ:

+ ຄົນບໍ່ພໍໃຈ ເພາະນອກຈາກໄດ້ເສຍຄ່າອາກອນລົດແລ້ວ ຍັງມາເກັບເງິນນີ້ຕືມອີກ;

+ ພາກສ່ວນທຸລະກິດທີ່ມີລົດຫຼາຍຈະບວກລາຄາເຂົ້າຕື່ມ, ຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າສູງຂຶ້ນ.

ຈາກການໄດ້ ແລະ ການເສຍນີ້ ເຫັນວ່າການພັດທະນາ ມັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍ, ການໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນການເສຍສະ ຫຼະອັນໜື່ງ, ຖ້າມີແຕ່ຢາກໄດ້ທາງດີ ແຕ່ບໍ່ເພີ່ມການໃຊ້ຈ່າຍ ມັນກໍຍາກຈະໄດ້ດີ, ຕ້ອງມີການເສັຍສະລະຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງກໍວ່າໄດ້, ຊື່ງການເສຍສະຫຼະນີ້ບໍ່ສູງຫຼາຍ, ພໍເປັນໄປໄດ້ ຖ້າຫາກທຸກຄົນພ້ອມພຽງກັນ.

7). ຫຼາຍຄົນວ່າ ກອງທຶນນີ້ຂູດຮີດປະຊາຊົນ: ກອງທຶນທາງນີ້ແມ່ນກອງທຶນປະຊາຊົນ, ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍການປະກອບ ສ່ວນຂອງປະຊາຊົນ(ກະລຸນາອ່ານມາດຕາທີ 2 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້), ເນື້ອແທ້ແມ່ນເອົາເງິນຕົນເອງມາສ້າງໃຫ້ຕົນເອງ, ສ້າງໃຫ້ເມືອງ, ໃຫ້ບ້ານຂອງຕົນ; ໃນດ້ານເສດຖະສາດແລ້ວ ນີ້ບໍ່ແມ່ນການຂູດຮີດ, ການຂູດຮີດ ແມ່ນເອົາແຮງງານ, ເອົາຊັບສິນຈາກຜູ້ໜື່ງ ໄປໃຫ້ຜູ້ໜື່ງ ຈື່ງເອີ້ນວ່າຂູດຮີດ; ແຕ່ນີ້ເປັນພຽງການເພີ່ມລາຍຈ່າຍຂອງຜູ້ມີລົດຂຶ້ນຕື່ມ ແຕ່ການເພີ່ມນີ້ ຖ້າທຽບໃສ່ລາຍໄດ້ຂອງນະຄອນວຽງຈັນ ກັບ ແຂວງອື່ນ ການຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ ກໍຍັງມີຄວາມສາມາດຫຼາຍກ່ວາແຂວງອື່ນຢູ່ ຄືດັ່ງໄດ້ເວົ້າໃນຂໍ້ 2 ຂ້າງເທິງແລ້ວວ່າ GDP ຂອງ ນວສູງກ່ວາ ແຂວງອື່ນ ຫຼາຍກ່ວາ 2 ເທົ່າ.

8). ຫຼາຍຄົນເປັນຫ່ວງວ່າການນຳໃຊ້ທຶນຈະບໍ່ໂປ່ງໃສ: ອັນນີ້ກໍເປັນຄວາມຄຶດ ແຕ່ກະລູນາເບີ່ງມາດຕາທີ 3, 8, 9 ແລະ 12 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃນເມື່ອມີກອງທຶນແລ້ວ ກໍມີການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງ, ການຈັດຕັ້ງກໍແມ່ນສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໃນບ້ານ, ໃນເມືອງ ນັ້ນ, ການເກັບ, ການໃຊ້ຈ່າຍ ກໍມີການກວດກາ, ແນ່ນອນຖ້າຜູ້ໃດເຮັດຜິດ ກໍຕ້ອງມີການແກ້ໄຂຕາມ ກົດໝາຍ, ແຕ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອໝັ້ນປະຊາຊົນ, ເຊື່ອໝັ້ນຜູ້ເຮັດ.

- ທັງໝົດນີ້ແມ່ນເປັນການສະດຸ້ງ ແລະ ຄວາມຄິດ, ເປັນມະຕິຂອງອົງຄະນະພັກຊຸດທີ່ VI ນໍາມາເປັນນະໂຍບາຍ ແລະ ຮ່າງນິຕິກຳ ເພື່ອມາສຳມະນາກັບຜູ້ມີລົດ, ແລ້ວມີມາດຕາສຸດທ້າຍຈະປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່ຍັງຈະລາຍງານລັດຖະບານຕໍ່ໄປ, ຖ້າລັດຖະບານເຫັນດີແລ້ວ ແນ່ນອນລັດຖະບານຈະສະເໜີສະພາຕໍ່ໄປ ໝາຍວ່າທຸກຢ່າງຈະເປັນໄປຕາມກົດໝາຍທັງນັ້ນ. ສະນັ້ນການໃຫ້ຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ຢາກໃຫ້ລົງເລີກຜົນໄດ້ຜົນເສຍ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້, ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີຮັບຟັງ.

#ວຽງຈັນວັນໃໝ່ຂ່າວສານທັນສະໄໝເພື່ອຊາວວຽງ.

ຄົ້ນຫາ

ປະຕິທິນ

August 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

ພະທາດຫຼວງ
ປະຕູໄຊ
ຫໍພະເແກ້ວ
ວັດຊຽງຄວນ
ວັດສີສະເກດ

ຜູ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ 42

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມວານນີ້ 81

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມອາທິດນີ້ 293

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມເດືອນນີ້ 979

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ 69111

Currently are 16 guests and no members online