Get Adobe Flash player

ຂ່າວເດັ່ນ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ສູ່ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ປີ 2018, Welcome to Visit LAOS Year 2018
3 ຫຼຸດ 3 ເພີ່ມ 3 ຂະບວນການ
" ຮ່າງ " ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອຸປະຕິເຫດ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດໍາລັດ 177 ວ່າດ້ວຍການປະສານງານ ລະຫວ່າງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກັບສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

em

ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບເອກະລາດປະຊາທິປະ​​ໄຕເອກະພາບວັດທະນາຖາວອນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄະນະຈັດຕັ້ງ ນ.ວ                                                                                                                    ເລກທີ :769……./ຄຈ.ນວ
 
                                                                                                       

                                                                              ລົງວັນທີ :......................

ມາດຕາ 3 : ພາລະບົດບາດ ຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

             ຄະນະຈັດຕັ້ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄະນະປະຈຳພັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງ,ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ,ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ,ວຽກງານປ້ອງກັນພັກ-ພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານນະໂຍບາຍພະນັກງານໃຫ້ທົ່ວອົງຄະນະພັກ ຂອງຕົນ.

ມາດຕາ 4 : ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1 : ຄົ້ນຄ້ວາ,ເຊື່ອມຊຶມກຳແໜ້ນ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດກ່ຽວກັບວຽກ               ງານຈັດຕັ້ງ,ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ,ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ,ວຽກງານປ້ອງກັນພັກ-ພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານນະໂຍບາຍພະນັກງານ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນການ,ໂຄງການ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານອັນລະອຽດ ຂອງຕົນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ທັງຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

2 : ຄົ້ໜຄ້ວາ,ປັບປຸງບູລະນະກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຂັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ເມືອງໃນຂອບເຂດສິດອຳນາດໃນການຕົກລົງ ຂອງຄະນະປະຈຳພັກ ແລະ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄົ້ນຄ້ວາສະເໜີການນຳໃຊ້ກາປະທັບ ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພັກ,ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ,ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໃນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

3 : ຄົ້ນຄ້ວາ,ເຊື່ອມຊຶມ,ຕິດຕາມ,ຍຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບ ຂອງພັກໃນແຕ່ລະສະໄໝກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ.

4 : ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງແຜນການກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ,ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ,ວຽກງານປ້ອງກັນພັກ ແລະ ພະນັກງານ,ຂຶ້ນແຜນການບຳລຸງ-ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ຂອງການຈັດຕັ້ງພັກ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອົງຄະນະພັກນະຄອນຫູວງວຽງຈັນໃຫ້ນັກແໜ້ນ ເຂັ້ມແຂງ.

5 : ເປັນໃຈກາງໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ເປັນເສນາທິການຊ່ວຍຄະນະປະຈຳພັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນການກະກຽມໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ອົງຄະນະພັກເມືອງໃນແຕ່ລະສະໄໝ,ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງຊ່ວຍຊີ້ນຳ,ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ບັນດາພະແນກການ-ອົງການອ້ອມຂ້າງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເມືອງຄົ້ນຄ້ວາກະກຽມບຸກຄະລາກອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄະນະພັກຮາກຖານ ແລະ ໜ່ວຍພກັເອກະລາດ ຢູ່ພະແນກການ,ອົງການຕ່າງໆຂັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນແຕ່ລະສະໄໝ,ເຂົ້າຮ່ວມກະກຽມໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

6​ : ຄຸ້ມຄອງບັນຊີ,ສະຖິຕິ,ປະຫັວດ,ບັດຂອງສະມາຊິກພັກ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງເງີນສະຕິ ຂອງອົງຄະນະພັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

7 : ຄົ້ນຄວ້າຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນຂອງຕົນ.

8 : ຂຶ້ນແຜນບຳລຸງ,ກໍ່ສ້າງພະນັກງານສືບທອດປ່ຽນແທນແຕ່ລະປະເພດໃນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍສະເພາະການເມືອງ-ການປົກຄອງ.

9 : ຄົ້ນຄ້ວາຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານສະເພາະແຕ່ລະຕຳແໜງງານ ເພື່ອນຳສະເໜີຄະນະປະຈຳພັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພິຈາລະນາຮັບຮອງ.

10 : ແນະນຳ,ຕິດຕາມ,ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາພະແນກການ-ອົງການຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາເມືອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບ ຂອງພັກ,ວຽກງານຈັດຕັ້ງ,ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ,ວຽກງານພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານນະໂຍບາຍພະນັກງານ.

11 : ຄຸ້ມຄອງ,ສຶກສາອົບຮົມນຳພາການເມືອງ-ແນວຄິດ,ບຳລຸງ,ກໍ່ສ້າງ,ນຳໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຢູ່ພາຍໃນຄະນະຈັດຕັ້ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

12 : ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບຄະນະພັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ,ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງ,ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ,ວຽກງານພະນັກງານ,ວຽກງານປ້ອງກັນພັກ-ພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານນະໂຍບາຍພະນັກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ( ປະຈຳ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ) ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

13 : ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງບູລະນະແນວທາງກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງ,ກໍ່ສ້າງພັກ,ກໍ່ສ້າງລະບົບການເມືອງ,ແນວທາງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກງານພະນັກງານ ຂອງພັກໃຫ້ສົມບູນ.

14 : ສະຫຼຸບຕີລາຄາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຂອງຕົນໃນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ.

15 : ຄົ້ນຄ້ວາວາງແຜນໃນການສ້າງຕັ້ງ,ການຍຸບເລີກ,ການໂຮມ,ການແຍກຄະນະພັກຮາກຖານ,ໜ່ວຍພັກ ອ້ອມຂ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ຕິດຕາມ,ກວດກາ,ຊຸກຍູ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກແຂງຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານໃນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

16 : ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງສອບເສັງ,ຄັດເລືອກເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່ໃນແຕ່ລະປີ ຢູ່ບັນດາອົງການຊ່ວຍວຽກຂັ້ນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຕາມລະບຽບການ ພ້ອມທັງເຂົ້າຮ່ວມການຈັດຕັ້ງສອບເສັງ,ຄັດເລືອກ,ບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ຢູ່ບັນດາພະແນກການ,ອົງການສາຍຕັ້ງທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

17 : ຕິດຕາມ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ,ກວດກາປະຫັວດ ຂອງສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານທີ່ມີປະຫັວດການເມືອງ ແລະ ບັນຫາການເມືອງບໍ່ຈະແຈ້ງ,ບໍ່ປອດໃສ ຕາມມາດຕາ 03 ຂໍ້ກຳນົດ ຂອງຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ,ສະບັບເລກທີ 02 ລົງວັນທີ 24/2/2010,ທັງປະສານສົມທົບກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສິດກ່ຽວຂ້ອງໃນການພິສູດ,ວິໄຈຂໍ້ມູນ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ.

18 : ຄົ້ນຄ້ວາ,ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ນຳສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ໃນການເລືອນຊັ້ນ-ຂັ້ນຕໍ່ນາຍທະຫານ,ນາຍຕຳຫຼວດ,ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານຕ່າງໆຕໍ່ພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງທີ່ພວມປະຈຳການ,ພະນັກງານບຳນານ,ນັກປະຕິວັດອາວຸໂສ ແລະ ເປົ້າໝາຍອື່ນໆ ທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນເທິງ.

19 : ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບມາຍຂອງ ຂັ້ນເທິງ.

ມາດຕາ 5 : ຂອບສິດ ຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີດັ່ງນີ້:

1 : ຄົ້ນຄ້ວາແຜນການ,ແຜນງານໂຄງການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການວິຊາສະເພາະ ຂອງຕົນເພື່ອນຳສະເໜີຄະນະປະຈຳພັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

2 : ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິຕົກລັງ,ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງ,ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ-ພະນັກງານ.

3 : ອອກຄຳແນະນຳ,ແຈ້ງການຫາຂັ້ນລຸ່ມຕົນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິ,ຄຳສັ່ງ,ຄຳແນະນຳ ຂອງພັກ-ລັດ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານຂອງຕົນ.

4 : ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ,ສະມາຊິກພັກ ຂັ້ນຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຄຸ້ມຄອງ,ຄຸ້ມຄອງຄະນະພັກຮາກຖານ,ໜ່ວຍພັກເອກະລາດ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະປະຈຳ ພັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານທີ່ວຽກງານຈັດຕັ້ງ ຢູ່ບັນດາພະແນກການ-ອົງການ ແລະ ເມືອງໃນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

5 : ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຂອງຄະນະພັກ,ອົງການປົກຄອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຕົນ.

6 : ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ແນະນຳກ່ຽວກັບວຽກງານການຈັດຕັ້ງ,ວຽກງານພັກ,ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ,ວຽກງານປ້ອງກັນພັກ-ພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານນະໂຍບາຍພະນັກງານແຕ່ລະໄລຍະ.

7 : ຄົ້ນຄ້ວານຳສະເໜີຄະນະປະຈຳພັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງ,ໂຍກຍ້າຍ,ປົດຕຳແໜງ,ຈັດວາງ,ຄຸ້ມຄອງ,ນຳໃຊ້,ບຳລຸງ-ສັບຊ້ອນ,ບຳລຸງ-ກໍ່ສ້າງ,ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງຕາມຂອບເຂດສິດ ຂອງຄະນະປະຈຳພັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

8 : ພົວພັນປະສານສົມທົບໂດຍກົງ ກັບຄະນະປະຈຳພັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ຄະນະພະແນກການ,ອົງການອ້ອມຂ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຄະນະປະຈຳເມືອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງ,ກໍ່ສ້າງພັກ-ພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານນະໂຍບາຍພະນັກງານ ເພື່ອສ່ອງແສງລາຍງານໃຫ້ຄະນະປະຈຳພັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

9 : ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງກະຊວງ,ອົງການຂັ້ນສູນກາງເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ,ນຳໃຊ້ພະນັກງານ ຂອງຂະແໜງການສາຍຕັ້ງປະຈຳ ຢູ່ຂັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

10 : ສະເໜີຄະນະປະຈຳພັກ,ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກຄຳສັ່ງງົດການປະຕິບັດບັນດາມະຕິຕົກລົງ,ຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ຄັດກັບແນວທາງ,ແຜນນະໂຍບາຍ,ກົດລະບຽບຂອງພັກ,ກົດໝາຍຂອງລັດ,ລະບຽບລັດຖະກອນໃນວຽກງານຈັດຕັ້ງ,ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ,ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ,ວຽກງານປ້ອງກັນພັກ-ພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານນະໂຍບາຍພະນັກງານ.

11 : ຄຸ້ມຄອງ,ນຳໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຢູ່ພາຍໃນຄະນະຈັດຕັ້ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

12 : ຂື້ນແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກຂັ້ນເທິງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

13 : ພົວພັນ,ຮ່ວມມື,ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຈາກບັນດາແຂ່ງ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານ ຂອງຕົນຕາມແນວທາງ ແລະ ລະບຽບການທີ່ພັກ-ລັດວາງອອກ ແລະ ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄະນະປະຈຳພັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

                         ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຄະນະຈັດຕັ້ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 

 

 

ຄົ້ນຫາ

ຜູ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ 51

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມວານນີ້ 40

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມອາທິດນີ້ 227

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມເດືອນນີ້ 953

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ 47477

Currently are 12 guests and no members online

ແຜນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ